Cấp công trình

 Công trình được phân thành các cấp khác nhau phụ thuộc phân loại, quy mô (số tầng, diện tích) và được quy định trong QCVN 03:2012/BXD, được làm rõ và điều chỉnh theo thông tư 06/2021/TT-BXD

Cấp công trình ảnh hưởng đến Bậc chịu lửa và Niên hạn sử dụng của công trình, từ đó dẫn đến các yêu cầu cấu tạo và hệ số độ tin cậy của tải trọng gió khi tính toán, thiết kế công trình

Nhận xét