CON ĐƯỜNG TA KHÔNG ĐI

Ta kể chuyện này trong tiếng thở dài năm tháng nào đó, năm tháng đã qua,
Đường chia đôi ngã trong rừng và ta chọn lấy một lối ít dấu chân người, và rồi cuộc đời chuyển sang trang mới 
"ROBERT FROST"Nhận xét