NIỀM TIN

 Chào ngày mới!!!

Có hai cái tin mà các bạn luôn nuôi dưỡng: Tin vào bản thân và Tin vào thiện tâm.
Tin vào bản thân để sẵn sàng đối mặt, vượt qua gian khó và sống trọn ước mơ.
Tin vào thiện tâm để giảm bớt nghi kỵ, thấm nhuần nhân quả và vui vẻ cho đi.
Để có được 2 đức tin trên, cần nỗ lực học hỏi, trải nghiệm để hoàn thiện bản thân và lạc quan, yêu đời, sẵn lòng giúp đỡ người khác...Nhận xét